บุคลากร กศน.อำเภอบางเลน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ชมรมคนรักริมน้ำ รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ในแหล่งน้ำปิด ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน ณ บริเวณคลองบางเลนตำบลไผ่หูช้าง และบริเวณสำนักสงฆ์ลาดหลวงตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่31 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

1

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม