นายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพรานได้รับเกียรติจากสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้นการสานทางมะพร้าวและการจัดดอกไม้ตกแต่งให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุอำเภอสามพราน โดยการสนับสนุนของ นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอสามพราน และนายอำเภอดอนตูม

111555 444 222333