ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย  ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ณ กศน.อำเภอสามพราน

ในวันที่  1  กันยายน  2562

https://www.facebook.com/sawitree.mumsin/videos/pcb.2836566719704819/2836566349704856/?type=3&theater

1 2 3 4 5