59690

12 มกราคม 2565
นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู่อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชาเลือกเสรี)​  ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565  ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  มีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ  การดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

IMG_4761

59691

 
IMG_4766

 

IMG_4819

 

IMG_4824

 

 

IMG_4816