1

 

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เอกสาร ดาวน์โหลด