234

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ” โดยในกิจกรรมจะมอบหมายตัวแทนนักศึกษากล่าวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการสร้างสถานศึกษาให้ปราศจากสารเสพติด หลังจากนั้น นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นประธานส่งมอบธง White Zone ให้แก่สถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อยตามมาตรการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดจังหวัดนครปฐม

2

145

3

4

6

7

13

222

19

28