กิจกรรมสกร.อำเภอ

กศน.อำเภอบางเลน  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้่นักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  การยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  และประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ โครงการสนองพระราชปณิธานเสริมสร้างคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมื่อง ”  ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน

ณ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งมีพิธีกรรับเชิญ เต้ย อาร์สยาม ศิลปินในสังกัด อาร์สยาม มาขับร้องบทเพลงให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน ได้รับฟัง

1

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

บุคลากร กศน.อำเภอบางเลนเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบใน โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอลางเลน เป็นประธานในพิธี

1

 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.ตำบลนราภิรมย์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดน้ำพลาสติก วิทยากร เพิ่มเติม โมบายจากขวดน้ำ ณ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1

 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ กศน.อำเภอบางเลน โดยนายนิมิตร จงอักษร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

1

ดูรูปภาพเพิ่มเติม