กศน.อำเภอบางเลน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ กศน.อำเภอบางเลน โดยนายนิมิตร จงอักษร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

1

ดูรูปภาพเพิ่มเติม