กศน.ตำบลดอนตูน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) รูปแบบการฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลดอนตูม ณ บ้านหัวทรายลาว ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม และได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยท่านผอ.จิดาภา บัวทอง

1

คลิกดูรูปเพิ่มเติม