กศน.ตำบลบัวปากท่า จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย หลักสูตร กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ณ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1

คลิกดูรูปเพิ่มเติม