Monthly Archives: สิงหาคม 2016

This gallery contains 2 photos.

20111002_11102411115419

สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

3. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

downalod-pdf