Monthly Archives: ธันวาคม 2016

20111002_11102411115419

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการใน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

20818054852081805485

14900023151490002315

สามารถดาวน์โหลด File PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการใน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

20111002_11102411115419

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

nfe18 001

สามารถดาวน์โหลด File PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

20111002_11102411115419

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

nfe17 001

สามารถดาวน์โหลด File PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

20111002_11102411115419

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

17066344111706634411

6917663169176631

สามารถดาวน์โหลด File PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

20111002_11102411115419

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

nfe1 001 nfe1 002 nfe1 003 nfe1 004 nfe1 005

สามารถดาวน์โหลด File PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

S__9732208

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และตัวแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่งเข้าพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก

 

สามารถติดตาม FB ได้ที่ : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1434579313221265/

ภาพ/ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

20111002_11102411115419

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

 

007 (1) 008 009 010

ดาว์นโหลด :

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กศน.อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 15-21 ธันวาคม 2559

โทร.034-395104  กศน.จังหวัดนครปฐม

034-225196 กศน.อำเภอสามพราน

20111002_11102411115419

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

001 (2) 002 (4) 003 (4) 004 005 006

ดาวน์โหลด :

ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ใบสมัคร

วิสัยทัศน์

สามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นใบสมัคร ที่ กศน.จังหวัดนครปฐม 034-395104