ชาวปฐมสุข ร่วมลงนามถวายอาลัย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ณ ศาลาอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

บรรยาย : ปณิชา

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม