จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์องค์กร

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2560 นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ที่กนกรัตน์รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ได้จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์กร โดยนางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงาน กศน.บรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อเรื่องหลักการถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์ โดยนายศุภชัย  บุญวิเศษ นายช่างภาพอิสระและอดีตช่างภาพ กลุ่มงานสารนิเทศสำนักงานอำนวยการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป.

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์องค์กร

2

+ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์องค์กร

3

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพ