นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกเพื่อเผยแพ่รกิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ. กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

261550

อ.ณรงค์ อ.กิตติพันธ์ อ.คณิศร

7

รูปภาพประกอบ การอบรม

วีดีโอแนะนำ การถ่ายภาพ