สกร.อำเภอนครชัยศรี

          นายสมเกียรติ  ลีชัยสิทธิ์ หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต. จังหวัดนครปฐมได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลของอำเภอนครชัยศรี เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

           โดยมี นางพิณัชกุญ  ศักดิ์วิโรจน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี ครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

262943 262944 262945 262946
นายคณิศร มีฤทธิ์   ถ่ายภาพ   นายณรงค์ มากอิ่ม  นายกิตติพันธ์  ก้านขวา รายงาน

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกเพื่อเผยแพ่รกิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ. กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

261550

อ.ณรงค์ อ.กิตติพันธ์ อ.คณิศร

7

รูปภาพประกอบ การอบรม

วีดีโอแนะนำ การถ่ายภาพ