นายสมเกียรติ  ลีชัยสิทธิ์ หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต. จังหวัดนครปฐมได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลของอำเภอนครชัยศรี เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

           โดยมี นางพิณัชกุญ  ศักดิ์วิโรจน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี ครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

262943 262944 262945 262946
นายคณิศร มีฤทธิ์   ถ่ายภาพ   นายณรงค์ มากอิ่ม  นายกิตติพันธ์  ก้านขวา รายงาน