กศน.อำเภอบางเลนจัดโครงการอบรมพัฒนาครู กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและการประเมินโครงการ
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560
ณ วิว@วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

page1

คลิก  กศน.อำเภอบางเลน