กศน.อำเภอบางเลน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยพ่อ” โดยนำนักศึกษากศน.อำเภอบางเลน จำนวน 90 คน ศึกษานอกห้องเรียน ทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม