ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปจัดให้สำหรับเด็กอนุบาล และนักเรียนชั้นป.1 – ป.3 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล คือ
– กิจกรรมพยัญชนะหรรษา
– กิจกรรมวาดภาพระบายสี
และกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 คือ
– กิจกรรมสีสัน หรรษา
– กิจกรรมจิ๊กซอว์
– กิจกรรม ปิกาจุอยู่ไหน

คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

page