กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

            จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ (ศส.ปชต.อำเภอ) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ศส.ปชต.จังหวัด) และการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม