กศน.อำเภอบางเลนร่วมกับ สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการ อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ของ อำเภอบางเลน เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน โดยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน และ ผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐม

1