nfe20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
คลิกดูประกาศ1