กศน.อำเภอบางเลนได้จัดการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 โดยมีนางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน

1