กศน.ตำบลบางเลน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)รูปแบบ การฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางเลน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านสุขเกษมและ ตลาดเก่าบางเลน

1

 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม