กศน.ตำบลลำพญา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) รูปแบบ การฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่่ตำบลลำพญา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากท่านผอ.จิดาภา บัวทอง

1

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม