14 มกราคม 2561 กศน.อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน พร้อมกิจกรรมควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

1 (44)