แบบฟอร์มที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ รร.พีลูส วันที่ 23-25 พค. 61