44

12 พฤษภาคม 2566
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
47

45


489

 

497

S__159350793

S__159350795

4897