โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4