สกร.อำเภอสามพราน

This gallery contains 8 photos.

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมภริยา นางสมบัติ แก้วมีศรี รอง ผอ. กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

FB : https://www.facebook.com/nkp.nfe
ขอบคุณภาพ : ผอ.ชัยณรงค์
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 8 photos.

S__4915328

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน พร้อมคณะครู เดินทางต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมตรี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ขอบคูณภาพ : อ.บุษกร (อ.หงส์)
บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)