รับสมัครงาน สกร.จังหวัดนครปฐม

d1
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.- 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. (แต่งกายชุดสุภาพในวันสมัคร)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศและระเบียบการรับสมัคร
ใบสมัคร
วิสัยทัศน์