สกร.อำเภอกำแพงแสน

                            Untitled-1

                            กศน.ตำบลห้วยขวางร่วมกับร้านค้าประชารัฐบ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ 6 หมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ในการเยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐของชุมชน ซึ่งอาชีพส่วนหนึ่งที่วางจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐเป็นสินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ เช่น การสานเส้นพลาสติก ไข่เค็มสมุนพร ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรมูลแพะ เปลญวณ และผับดอกไม้จากใบเตย ซึ่งสินค้าได้รับความสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกระเช้าโดยใช้ผักปลอดสารและสินค้าการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้วยขวางอีกด้วย

Untitled-15

ลักษ์คณา ถ่ายภาพ ไพรโรจน์ รายงาน

Untitled-1

              นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอกำแพงแสน นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการปลูกพลังความคิด สร้างจิตแห่งการอ่าน ฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน

16523535_1397932300257025_1003362416_o

♣ลักษ์คณา ถ่ายภาพ ♣ไพรโรจน์ รายงาน

นายชัยณรงค์   ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโรงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์  2560 ณ กนกรัตน์  รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  โดยมี ตัวแทนบุคลากรจาก  7 อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม   ทั้งนี้ กศน.อำเภอกำแพงแสน ส่ง นางสาวลักษ์คณา  ส่งโสภา  และนายไพรโรจน์  โพธิ์ทอง  ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

5