กิจกรรมสกร.อำเภอ

This gallery contains 8 photos.

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมภริยา นางสมบัติ แก้วมีศรี รอง ผอ. กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

FB : https://www.facebook.com/nkp.nfe
ขอบคุณภาพ : ผอ.ชัยณรงค์
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครูอาสามัครฯ ครูกศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรครู ข และครู ค ประจำศูนย์ดิจทัลชุมชน หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลลูน 2 ยูนิแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

This gallery contains 8 photos.

S__4915328

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน พร้อมคณะครู เดินทางต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมตรี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ขอบคูณภาพ : อ.บุษกร (อ.หงส์)
บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 18 photos.

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจง พิจารณา และรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์(แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา(แอปเปิ้ล)

7306_1(1)
กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง  อินเตอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย และการประยุกต์ใช้อี-เลิร์นนิ่งระหว่างวันที่  ๑๖,๑๗ และ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ  ห้องอบรมสัมมนา  ชััน ๗  อากคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

1458017542

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง