นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครูอาสามัครฯ ครูกศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรครู ข และครู ค ประจำศูนย์ดิจทัลชุมชน หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลลูน 2 ยูนิแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม