78898

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรวรรณ พัดใส และนางสาวธัญพรรณ อินพ่วง นักวิชาการเงินและการบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยความอุปถัมภ์ของวัดจันทาราม (ท่าซุง)

ขอบคุณภาพ : อ.ธัชพรรณ (อ.ต๋อม)
-ยกเว้นภาพ 1-3 คัดลอก จาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/305.html
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)