Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ประจำปี  พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559

ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

      นายชัยณรงค์ ป้องเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการประชุมชี้แจ้งนโยบาบและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2560

บรรยาย : ปณิชา

ภาพ : นันทฉัตร์

ชาวปฐมสุข ร่วมลงนามถวายอาลัย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ณ ศาลาอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

บรรยาย : ปณิชา

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม