timeline_20220706_103536

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220706_103525

timeline_20220706_103530

timeline_20220706_103532

timeline_20220706_103534

timeline_20220706_103538