timeline_20220712_145829

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220712_150005

timeline_20220712_145927

timeline_20220712_145931

timeline_20220712_145929

timeline_20220712_145936

timeline_20220712_150106