สกร.อำเภอนครชัยศรี

S__9732208

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และตัวแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่งเข้าพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก

 

สามารถติดตาม FB ได้ที่ : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1434579313221265/

ภาพ/ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 8 photos.

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมภริยา นางสมบัติ แก้วมีศรี รอง ผอ. กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

FB : https://www.facebook.com/nkp.nfe
ขอบคุณภาพ : ผอ.ชัยณรงค์
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครูอาสามัครฯ ครูกศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรครู ข และครู ค ประจำศูนย์ดิจทัลชุมชน หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลลูน 2 ยูนิแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม