ข่าวประชาสัมพันธ์

18-20171223100

22-23 ธันวาคม 2560

จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

1 (1)

กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเรียนรู้โครงงานฐานสะเต็มศึกษา สืบสานกระบวนการคิด ระยะที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2560

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1

 

12-20170830100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=59

DSC_0011 copy

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษา โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาตร์ของกระทรวง เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสรอมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664302620248932/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I-4P7tQs07k&feature=youtu.be

DSC_0176
DSC_4774 DSC_4796 DSC_4793
DSC_0083 DSC_4821 DSC_4818
DSC_0092 DSC_4815 DSC_4807
DSC_0141 DSC_4830 DSC_0028

ภาพ : ชูศักดิ์
ข่าว / บรรยาย : ปณิชา

 

17-20170725100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=57

นายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพรานได้รับเกียรติจากสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้นการสานทางมะพร้าวและการจัดดอกไม้ตกแต่งให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุอำเภอสามพราน โดยการสนับสนุนของ นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอสามพราน และนายอำเภอดอนตูม

111555 444 222333

ท่านสมบัติ แก้วมีศรี  รองผู้อำนวยการ จังหวัดนครปฐม  

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสามพราน  และรพสต.ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม รพสต.หอมเกร็ด  โดยมีนายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน  และบุคลากร กศน.อำเภอสามพราน ให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10