ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธาน การจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอสามพราน

กศน.อำเภอบางเลน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ โครงการสนองพระราชปณิธานเสริมสร้างคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมื่อง ”  ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน

ณ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งมีพิธีกรรับเชิญ เต้ย อาร์สยาม ศิลปินในสังกัด อาร์สยาม มาขับร้องบทเพลงให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน ได้รับฟัง

1

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

บุคลากร กศน.อำเภอบางเลนเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบใน โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอลางเลน เป็นประธานในพิธี

1

 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.ตำบลนราภิรมย์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดน้ำพลาสติก วิทยากร เพิ่มเติม โมบายจากขวดน้ำ ณ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1

 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ กศน.อำเภอบางเลน โดยนายนิมิตร จงอักษร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

1

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.ตำบลดอนตูน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) รูปแบบการฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลดอนตูม ณ บ้านหัวทรายลาว ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม และได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยท่านผอ.จิดาภา บัวทอง

1

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

กศน.ตำบลบัวปากท่า จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย หลักสูตร กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ณ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

บุคลากร กศน.อำเภอบางเลน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ชมรมคนรักริมน้ำ รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ในแหล่งน้ำปิด ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน ณ บริเวณคลองบางเลนตำบลไผ่หูช้าง และบริเวณสำนักสงฆ์ลาดหลวงตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่31 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

1

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม