กิจกรรมสกร.อำเภอ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย  ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ณ กศน.อำเภอสามพราน

ในวันที่  1  กันยายน  2562

https://www.facebook.com/sawitree.mumsin/videos/pcb.2836566719704819/2836566349704856/?type=3&theater

1 2 3 4 5

โครงการอบรมพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

บ้านหัวอ่าว ตำบล.บางช้าง   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1