Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

 

17-20170725100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=57

นายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพรานได้รับเกียรติจากสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้นการสานทางมะพร้าวและการจัดดอกไม้ตกแต่งให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุอำเภอสามพราน โดยการสนับสนุนของ นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอสามพราน และนายอำเภอดอนตูม

111555 444 222333

ท่านสมบัติ แก้วมีศรี  รองผู้อำนวยการ จังหวัดนครปฐม  

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสามพราน  และรพสต.ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม รพสต.หอมเกร็ด  โดยมีนายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน  และบุคลากร กศน.อำเภอสามพราน ให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10