ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอบางเลน ร่วมกับ กกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดบางเลน โดยมีประธาน และกรรมการศส.ปชต.ประจำตำบลทั้ง 15 แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอพร้อมทั้งคัดเลือกประธาน และกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอ

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยพ่อ” โดยนำนักศึกษากศน.อำเภอบางเลน จำนวน 90 คน ศึกษานอกห้องเรียน ทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปจัดให้สำหรับเด็กอนุบาล และนักเรียนชั้นป.1 – ป.3 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล คือ
– กิจกรรมพยัญชนะหรรษา
– กิจกรรมวาดภาพระบายสี
และกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 คือ
– กิจกรรมสีสัน หรรษา
– กิจกรรมจิ๊กซอว์
– กิจกรรม ปิกาจุอยู่ไหน

คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

page

                            Untitled-1

                            กศน.ตำบลห้วยขวางร่วมกับร้านค้าประชารัฐบ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ 6 หมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ในการเยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐของชุมชน ซึ่งอาชีพส่วนหนึ่งที่วางจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐเป็นสินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ เช่น การสานเส้นพลาสติก ไข่เค็มสมุนพร ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรมูลแพะ เปลญวณ และผับดอกไม้จากใบเตย ซึ่งสินค้าได้รับความสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกระเช้าโดยใช้ผักปลอดสารและสินค้าการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้วยขวางอีกด้วย

Untitled-15

ลักษ์คณา ถ่ายภาพ ไพรโรจน์ รายงาน

          นายสมเกียรติ  ลีชัยสิทธิ์ หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต. จังหวัดนครปฐมได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลของอำเภอนครชัยศรี เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

           โดยมี นางพิณัชกุญ  ศักดิ์วิโรจน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี ครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

262943 262944 262945 262946
นายคณิศร มีฤทธิ์   ถ่ายภาพ   นายณรงค์ มากอิ่ม  นายกิตติพันธ์  ก้านขวา รายงาน

กศน.อำเภอบางเลนจัดโครงการอบรมพัฒนาครู กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและการประเมินโครงการ
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560
ณ วิว@วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

page1

คลิก  กศน.อำเภอบางเลน

Untitled-1

              นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอกำแพงแสน นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการปลูกพลังความคิด สร้างจิตแห่งการอ่าน ฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน

16523535_1397932300257025_1003362416_o

♣ลักษ์คณา ถ่ายภาพ ♣ไพรโรจน์ รายงาน

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกเพื่อเผยแพ่รกิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ. กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

261550

อ.ณรงค์ อ.กิตติพันธ์ อ.คณิศร

7

รูปภาพประกอบ การอบรม

วีดีโอแนะนำ การถ่ายภาพ