คลังเก็บ

allnkpphoto

7306_1(1)
กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง  อินเตอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย และการประยุกต์ใช้อี-เลิร์นนิ่งระหว่างวันที่  ๑๖,๑๗ และ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ  ห้องอบรมสัมมนา  ชััน ๗  อากคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

1458017542

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง

1450943586

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ศูนย์การเรียนชุมขน