Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

garuda3

 

Picture 048

 

สามารถดาว์นโหลด PDF ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

กศน.อำเภอบางเลน ร่วมกับ กกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดบางเลน โดยมีประธาน และกรรมการศส.ปชต.ประจำตำบลทั้ง 15 แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอพร้อมทั้งคัดเลือกประธาน และกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอ

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยพ่อ” โดยนำนักศึกษากศน.อำเภอบางเลน จำนวน 90 คน ศึกษานอกห้องเรียน ทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปจัดให้สำหรับเด็กอนุบาล และนักเรียนชั้นป.1 – ป.3 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล คือ
– กิจกรรมพยัญชนะหรรษา
– กิจกรรมวาดภาพระบายสี
และกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 คือ
– กิจกรรมสีสัน หรรษา
– กิจกรรมจิ๊กซอว์
– กิจกรรม ปิกาจุอยู่ไหน

คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

page

กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

            จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ (ศส.ปชต.อำเภอ) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ศส.ปชต.จังหวัด) และการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

Neec

สามารถตรวจสอบรายชื่อ PDF ได้ที่นี่

วันที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.00  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  PDF

วันที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00  กศน.อำเภอดอนตูม , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 15.50 – 17.30 กศน.อำภอพุทธมณฑล PDF 

วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 กศน.อำเภอบางเลน 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอสามพราน PDF

วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 กศน.อำเภอสามพราน  PDF

วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20-12.00, 14.00 – 15.40 กศน.กำแพงแสน PDF 

ปฏิทินการตรวจเลือดครู

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2 ) พ.ศ2555

 

บรรยาย/ข่าว : ปณิชา