Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

กศน.อำเภอบางเลนร่วมกับ สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการ อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ของ อำเภอบางเลน เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน โดยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน และ ผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐม

1

34405-pic-14
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดทำโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในปีการศึกษา 2560
โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่นี้
nawthang 1
nawthang 2
bab

garuda3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
คลิก ประกาศBK

2016-06-22023713
ประกาศรายชื่อ  ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ของ  นางสาววรภัทร  บุณยพรหม  เพื่อเปิดโอกาศให้มีการทักท้วงได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศ
ผลงาน
ตัวอย่างที่ 1  : ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา A2
ตัวอย่างที่ 2  : ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น A2
ประกาศ : AK1

d1
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.- 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. (แต่งกายชุดสุภาพในวันสมัคร)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศและระเบียบการรับสมัคร
ใบสมัคร
วิสัยทัศน์