ข่าวประชาสัมพันธ์

ครู กศน.ตำบลบางปลา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุด ประชาชนอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เขียนตามคำบอก” ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบางปลา เพื่อเป็นการป้องกันการลืมหนังสือของ ผู้สูงอายุ มีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 ท่าน

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม

 

14-20170523100

ปฐมนิเทศผู้เทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอสามพราน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องสมุดประชาชน\”เฉลิมราชกุมารี\”อำเภอสามพราน

nfe20
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
คลิ๊กประกาศ

กศน.ตำบลลำพญา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) รูปแบบ การฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่่ตำบลลำพญา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากท่านผอ.จิดาภา บัวทอง

1

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

กศน.ตำบลบางเลน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)รูปแบบ การฝึกอบรม ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางเลน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านสุขเกษมและ ตลาดเก่าบางเลน

1

 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กศน.อำเภอบางเลนได้จัดการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 โดยมีนางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน

1

nfe20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
คลิกดูประกาศ1

กศน.อำเภอบางเลนร่วมกับ สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการ อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ของ อำเภอบางเลน เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน โดยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน และ ผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐม

1

2016-06-22023713
ประกาศรายชื่อ  ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ของ  นางสาววรภัทร  บุณยพรหม  เพื่อเปิดโอกาศให้มีการทักท้วงได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศ
ผลงาน
ตัวอย่างที่ 1  : ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา A2
ตัวอย่างที่ 2  : ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น A2
ประกาศ : AK1