ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยณรงค์   ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และมอบนโยบาย ในการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม “ปฐมสุข โมเดล” มุ่งผลสัมฤทธิ์   มีจิตอาสา ศรัทธาความดี   ศักดิ์ศรีองค์กร  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  กนกรัตน์รีสอร์ท  ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาทั้ง 7 อำเภอร่วมการอบรมในครั้งนี้

2

3 5

170203_0034 170203_0024

170203_0017 1

รูปภาพการอบรม

 

 

S__9732208

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และตัวแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่งเข้าพิจารณาแนวทางการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก

 

สามารถติดตาม FB ได้ที่ : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1434579313221265/

ภาพ/ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

ชาวปฐมสุข ร่วมลงนามถวายอาลัย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ณ ศาลาอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

บรรยาย : ปณิชา

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

This gallery contains 8 photos.

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมภริยา นางสมบัติ แก้วมีศรี รอง ผอ. กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

FB : https://www.facebook.com/nkp.nfe
ขอบคุณภาพ : ผอ.ชัยณรงค์
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 18 photos.

78898

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรวรรณ พัดใส และนางสาวธัญพรรณ อินพ่วง นักวิชาการเงินและการบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยความอุปถัมภ์ของวัดจันทาราม (ท่าซุง)

ขอบคุณภาพ : อ.ธัชพรรณ (อ.ต๋อม)
-ยกเว้นภาพ 1-3 คัดลอก จาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/305.html
ข่าว : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครูอาสามัครฯ ครูกศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรครู ข และครู ค ประจำศูนย์ดิจทัลชุมชน หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลลูน 2 ยูนิแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

This gallery contains 8 photos.

S__4915328

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน พร้อมคณะครู เดินทางต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมตรี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ขอบคูณภาพ : อ.บุษกร (อ.หงส์)
บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

159

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน  2559

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

งานการศึกษานอกระบบ จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก โดยมี นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้โอวาทและแนวทางในการจัดทำต้นฉบับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้  โดยทุกขั้นตอนจัดทำขึ้น เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการวัดผลได้

 

ขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์ (อ.แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 1 photo.

excel1

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทั้ง 7  แห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดำเนินการจัดทำข้อมูลทางการศึกษาเชิงบูรณาการ

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

>> คลิกที่นี่ !! เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  <<<

This gallery contains 18 photos.

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจง พิจารณา และรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์(แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา(แอปเปิ้ล)